subsidies

professionele ondersteuning van huishoudelijke elektrische installaties

Ampeire Privacy Policy

Ampeire hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. We wensen u daarom te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Verder wensen we u keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied

Deze privacy policy geldt voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Ampeire BVBA.
Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Ampeire verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u eenvoudiger om:

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze producten, onze service en onze websites te verbeteren.
U kunt uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door uw gegevens in te vullen bij het doorsturen van een opmerking, vraag of klacht, aan een prijsvraag mee te doen, aan een promotie deel te nemen, een nieuwsbrief aan te vragen.
U kunt uw gegevens ook aan ons verstrekken door met een van onze medewerkers per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.

Verstrekking van gegevens

De keuze of u uw gegevens aan ons verstrekt, is geheel aan uzelf.
Indien wij gegevens van u vragen, worden deze enkel door Ampeire BVBA gebruikt. Nooit zullen wij zonder uw toestemming gegevens doorsturen of verkopen aan derden.

‘Cookies’ en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden.
Cookies kunnen geen informatie over jou of je computersysteem 'stelen'.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen. Deze gegevens zijn onder andere de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites. Met deze gegevens kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens zijn tijdelijk en worden na enige tijd gewist.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Ampeire gebruikt verschillende administratieve, technische en fysische technieken om uw gegevens te beschermen.
Op onze websites staan links naar andere websites. Wij voorzien deze links uitsluitend om je meer en beter te kunnen informeren. Ampeire neemt geen enkele verantwoordelijkheid over websites die zij zelf niet beheert. Wij raden u aan de privacy policy van die websites te raadplegen.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door een kopie van uw profiel op te vragen op het adres van Ampeire.
 

Speciale informatie voor ouders

Het beleid van Ampeire is erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden.
Wij raden ouders aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

Contact opnemen met ons

U kunt contact opnemen met ons wanneer u:

Neem contact met ons op via het contactformulier of via ons adres.
U vindt het contactformulier en ons adres op de contactpagina van onze website.

 

Bij het raadplegen van onze websites ga je akkoord met bovenstaande bescherming van je persoonlijke levenssfeer.